Sistematizacija

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka Ustanove studentski kulturni centar u Novom Sadu usvojen je u skladu sa članom 4. stav 1. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 68/15), član 55. tačka 2 Zakona o učeničkom i studentskom standardu (*Službeni glasnik RS* br.18/2010), član 19. Zakona o javnim službama (*Službeni glasnik RS* br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr Zakon, 81/2005-ispr.dr Zakona i 83/2005-ispr.dr. Zakona) i član 24, stav 2 i 3 Zakona o radu (*Sl. glasnik RS* br.54/2009).

Poglavljem I, Osnovne odredbe, čl. 1 – 3, regulišu se osnove organizacije i sistematizacije Centra. Poglavljem II, Unutrašnja organizacija i rukovođenje, čl. 4 – 9, utvrđuje se organizacija Centra tako da se delatnost Centra obavlja preko:

1. Službe za kulturu;

2. Službe računovodstva;

3. Tehničke službe;

4. Direktno preko samostalnih izvršilaca.

Poglavljem III, Sistematizacija poslova i zadataka, čl. 10 – 50, uređuje se Sistematizacija Centra tako da obuhvata:

Систематизација Центра тако да обухвата:

1. Grupe poslova i zadataka po zvanjima izvršilaca;

2. Opise poslova i zadataka;

3. Uslove koje izvršilac treba da ispunjava u obavljanju poslova i zadataka;

4. Poslove i zadatke pri čijem obavljanju zaposleni ima posebna ovlašćenja i odgovornosti;

5. Poslove i zadatke za čije se obavljanje kod zasnivanja radnog odnosa raspisuje konkurs;

6. Poslove i zadatke koji zbog svoje izuzetne složenosti zahtevaju posebno radno iskustvo;

7. Poslove i zadatke koje obavljaju invalidi rada.

Poglavljem IV, Prelazne i završne odredbe, čl. 51–54, uređuje se raspoređivanje zaposlenih, prestanak važenja dosadašnjeg pravilnika i stupanje na snagu ovog pravilnika. Pravilnikom su sisitematizovana radna mesta za 19 izvršilaca i to:

Radno mesto Stručna sprema

Direktor, VII, određeno

Šef računovodstva, VII, neodređeno

Tehnički sekretar, IV, neodređeno

Stručni saradnik, VI, neodređeno

Stručni saradnik, VI, neodređeno

Stručni saradnik, VI, neodređeno

Urednik programa, VII, neodređeno

Urednik programa, VII, neodređeno

Organizator programa, VII, neodređeno

Organizator programa, VII, neodređeno

Organizator programa, VII, neodređeno

Scenski majstor, IV, neodređeno

Scenski majstor, IV, neodređeno

Scenski majstor, IV, neodređeno

Majstor svetla i tona, IV, neodređeno

Majstor svetla i tona, IV, neodređeno

Majstor svetla i tona, IV, neodređeno

Administrativni radnik, IV, određeno

Administrativni radnik, IV, određeno

Domar, IV, neodređeno

Ovaj broj izvršilaca predstavlja tehnološki minimum za ekonomsko i racionalno obavljanje delatnosti Centra.

Broj izvršilaca Centra koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije je 19 uključujući i direktora.