Otvoren poziv za plesne produkcije u projektu Balkan u pokretu

*English version below

Projekat Balkan u pokretu

Poziv za plesne produkcije

Rok za prijave: 2. jun 2024.

Balkan u pokretu je platforma savremenog plesa koja okuplja plesne organizacije iz ovog regiona. Naš cilj je da unapredimo i podržimo savremeni ples podizanjem svesti, produkcijom plesnih radova i organizovanjem edukativnih aktivnosti za plesne profesionalce sa Balkana. Sarađujemo kako bismo podržali mobilnost umetnika, zajedničko stvaranje i osnaživanje kroz izgradnju kapaciteta, mentorstvo i sinergiju.

Studentski kulturni centar Novi Sad jedan je od dva vodeća partnera u ovom projektu. Sa još 9 partnera i 7 regionalnih pridruženih partnera, projekat pokriva ogromno geografsko područje Balkana.

Nakon razmatranja pristiglih prijava, biće odabrano 10 radova savremenog plesa koji će biti predstavljeni na prvom izdanju Moving Balkans Contemporary Dance Showcase festivalu koji će se održati u Ljubljani (Slovenija), Rijeci (Hrvatska) i Zagrebu (Hrvatska) od 10. do 13. maja 2025. godine.

Na Festivalu će se predstaviti plesne produkcije sa Balkana, a pored toga festival će biti i prilika za upoznavanje, razmenu ideja, interakciju sa publikom i plesnim profesionalcima, koji će svi zajedno postati deo nove umetničke mreže.

Više informacija i link za prijavni formular nalaze se na sajtu www.movingbalkans.eu.

Rok za prijave je 2. jun 2024. u 23.59 časova, po srednjeevropskom vremenu.

Na sajtu se nalazi i link za Zoom info sesiju na kojoj će svi zainteresovani imati prilike da saznaju detaljne informacije u vezi sa pozivom, a koja će se održati 8. maja 2024. u 16 časova po srednjevropskom vremenu.

Projekat Balkan u pokretu podržala je Evropska unija, kroz program Kreativna Evropa.

Moving Balkans

Open Call for Dance Productions

Deadline for applications: 2 June 2024

Moving Balkans is a contemporary dance platform bringing together dance organizations from the region. Our aim is to improve and support contemporary dance by raising awareness, producing dance works and organizing educational activities for dance professionals from the Balkans. We collaborate to support artistic mobility, co-creation and empowerment through capacity building, mentoring and fruitful synergies.

Students Cultural Centre Novi Sad is one of two leading partners in this project. With 9 more partners and 7 regional associate partners, the project covers a vast geographic area of the Balkans.

After the application process is finished, 10 contemporary dance works will be selected to be presented on the first edition of the Moving Balkans Contemporary Dance Showcase Festival, which will be held in Ljubljana (Slovenia), Rijeka (Croatia) and Zagreb (Croatia) from 10 to 13 of May 2025.

Dance productions from the Balkans will be presented at the festival, and in addition, the festival will be an opportunity to meet, exchange ideas, and interact with the audience and dance professionals, who will all become part of a new artistic network.

More information is provided in the info sheet and FAQ section on www.movingbalkans.eu. The applications must be submitted via Google Forms by 2 June 2024 at 23.59 CET.

Detailed information regarding the call will be presented at the Zoom info session, which will be held on May 8, 2024 at 4 pm CET. Link for the meeting can be found on the website www.movingbalkans.eu.

The project Moving Balkans is supported by the European Union, through Creative Europe programme.

Оставите коментар

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)