Promocija monografije o avangardnoj umetničkoj grupi KÔD

\"\"

Promocija monografije Slavka Bogdanovića \”DIVLJA SLOBODA UMETNIČKE AVANGARDE – GRUPA KÔD U DOKUMENTIMA I VREMENU\” održaće se 15. decembra u 19:30 časova u SKCNS Fabrici. Monografija je objavljena ove godine u izdanju Orion Art Books, Beograd & EU/Link Novi Sad. U multimedijalnom događaju učestvuju: Ješa Denegri, recenzent, Irina Subotić, recenzent, Slavko Timotijević, čitalac, Jovan Gvero, manager toplog vazduha u hali, Brankica Branko, voditeljica programa, Jelena Galović, spikerka Medijske agencije Meta-Zero, Nikola Džafo, van Eyck svih froncli srbskog sveta, Slavko Bogdanović, autor autorskih tekstova, Tijana Popović-Pješčić, autorica grafičkog rešenja Timeline Grupe KÔD, Ivan Fece Firchie, specijalista za fabričko mešanje korpuskularno-talasnih i korpuskularnih elemenata u hali i Mića Jokić, tajni unleashed plenipotentiary ekspert za obaveštajno-bezbednosna pitanja.

\"\"

Konceptualna Grupa KÔD, delovala je u periodu april 1970—april 1971. Vlast ”liberala” primenila je izuzetne mere represije prema tim umetnicima koje se i danas smatraju neshvatljivim. Iako je neoavangardna umetnost Jugoslavije (SFRJ) već 50 godina predmet pažnje i domaće i međunarodne stručne i naučne javnosti, ipak, studentski, lokalni, kulturni, umetnički i politički konteksti nastanka, delovanja i nestanka Grupe KÔD, koja je bila u središtu tih događaja, nikada nisu bili posebno istraživani. Još uvek nedostaje pouzdana, proverljiva, dokumentarna osnova, za gradnju preciznog i tačnog istorijsko-umetničkog narativa, koji bi pokazao uzroke i razloge krupnog preloma u kulturi za vreme ”liberala”, početkom 1970-ih, i sve većeg sužavanja sloboda osvojenih pedesetih i šezdesetih godina XX veka. U nedostatku hronološkog sagledavanja događaja i konteksta u savremenom diskursu, često se ne uočava da je novosadska neoavangardna umetnička scena razbijena u Novom Sadu za vreme partijskog mandata Mirka Čanadanovića. Projekat je usmeren na popunu tih praznina.

\"\"

Autor monografije jedan je od osnivača Grupe KÔD i učesnik svih aktivnosti novosadske umetničke avangarde koji su doveli do drastične intervencije državnih organa u domenu kulture krajem 1971. i početkom 1972, koja je uključivala i krivične progone i izricanje zatvorskih kazni za nekoliko učesnika te umetničke scene. Sarađivao je u kultnom listu novosadskih studenata INDEX (1968—1970) i u realizaciji programa Tribine mladih (1970). Umetnost Slavka Bogdanovića kontekstualizuje se unutar pojave konceptualne umetnosti u SFRJ i Vojvodini, novosadskog tekstualizma i političke umetnosti. Njegovi indovidulani radovi obuhvataju knjige (Močvara, 1970; Politika tela, 1997; Dingo voli dingač, 1998; Final Shot—Final Cut, 2007; Simptomi singularizacije—srbstva slučaj: biće i ljudi, koautor sa Živkom Grozdanićem Gerom, 2008; Inventar discernacije, 2018; Inter vivos, 2018. Trenutno priprema za štampu monografiju Divlja sloboda umetničke avangarde – Grupa KÔD (u dokumentima i vremenu), performanse, umetničke objekte, instalacije itd. Izlagao je u zemlji i inostranstvu.

Završio je Pravni fakultet u Novom Sadu gde je i magistrirao i doktorirao. Baveći se pravom i pravnim naukama objavio je oko 150 naučnih radova među kojima je i preko 20 monografija (u kojima je autor, koautor, urednik ili ko-urednik). Jedan broj radova, na srpskom i engleskom, dostupan je na https://privrednaakademija.academia.edu/SlavkoBogdanovic.